GESTIÓ FINANCERA I DE COSTOS

Oferim els següents serveis dins de l'àrea financera-costos:

 • Cost Mapping

 • Gestió de Costos ABC 

 • Programes d'optimització i reducció de costos

 • Optimització de processos financers

 • Millora de gestió i organització

 • Ajuda a la presa de decisions i control de gestió

 • Anàlisis econòmic-financer

 • Confecció del quadre de comandament. Indicadors de gestió

© TOBALINA CONSULTING GROUP
 • Barcelona - c/ Diputación 238, º67º - 08007 Barcelona - Telf.. 93 301 45 77 - Fax: 93 318 77 91
 • Madrid - Pº de la Castellana 141, Edif. Cuzco IV, planta 20 - 28046- Telf.. 91 789 34 27 - Fax: +91 570 71 99
 • Lleida - c/ Lluís Companys 1, 8º4º - 25003 Lleida