ESTRATÈGIA I INNOVACIÓ

Actualment és imprescindible disposar i dur a terme correctament un pla estratègic que permeti a l’empresa assolir els seus objectius a curt i mig termini.

És aquí on TOBALINA CONSULTING GROUP assessora els seus clients sobre les diferents alternatives, amb el valor afegit d’implicar-se en dur a terme el pla estratègic. Aquest fet comporta la creació de l’equip de treball TOBALINA CONSULTING GROUP-CLIENT, un factor d’èxit assegurat. 

 


© TOBALINA CONSULTING GROUP
  • Barcelona - c/ Diputación 238, º67º - 08007 Barcelona - Telf.. 93 301 45 77 - Fax: 93 318 77 91
  • Madrid - Pº de la Castellana 141, Edif. Cuzco IV, planta 20 - 28046- Telf.. 91 789 34 27 - Fax: +91 570 71 99
  • Lleida - c/ Lluís Companys 1, 8º4º - 25003 Lleida