Manteniment

Oferim els següents serveis dins de l'àrea de manteniment:

 •     Auditoria de manteniment

 •    Plans de Manteniment Preventiu (RCM) - predictiu 

 •     Tècniques de gestió i reducció de costos, productivitat i eficiència en manteniment 

 •     Manteniment contractat 

 •     Avaluació, selecció i homologació de contractistes 

 •     Creació de grups de millora 

 •     PRL en manteniment 

 •     Magatzems i gestió de compres en recanvis 

 •     Workshops i formació In-Company de Manteniment 

 •     GMAO (Sistema de Gestió del Manteniment) 

 •     TPM. Implantació 

© TOBALINA CONSULTING GROUP
 • Barcelona - c/ Diputación 238, º67º - 08007 Barcelona - Telf.. 93 301 45 77 - Fax: 93 318 77 91
 • Madrid - Pº de la Castellana 141, Edif. Cuzco IV, planta 20 - 28046- Telf.. 91 789 34 27 - Fax: +91 570 71 99
 • Lleida - c/ Lluís Companys 1, 8º4º - 25003 Lleida