Logística Integral - Supply Chain Management - Magatzems


 • Auditories Integrals de Logística. SCM.

 • Compres - Aprovisionament

 • Planificació de la Producció

 • Logística de Distribució

 • Magatzems. Auditories, disseny i operativa

 • Operadors logístics

 • Sistemes de Gestió de Stocks

 • Lean Logistics: 5S,VSM...

 • RRHH Logística

 • Formació logística

 • Solucions Informàtiques i Radiofreqüència

© TOBALINA CONSULTING GROUP
 • Barcelona - c/ Diputación 238, º67º - 08007 Barcelona - Telf.. 93 301 45 77 - Fax: 93 318 77 91
 • Madrid - Pº de la Castellana 141, Edif. Cuzco IV, planta 20 - 28046- Telf.. 91 789 34 27 - Fax: +91 570 71 99
 • Lleida - c/ Lluís Companys 1, 8º4º - 25003 Lleida