Lean Office: Cap a l'eficiència i el Valor Afegit en entorns d'Oficina i Empreses de Serveis

Per què Lean Office?

 Les oficines i processos de serveis són un territori adient per a aplicar les tècniques Lean de reducció de ineficiències.

Els comptes d’explotació es veuen penalitzats per multitud de processos indirectes (costos), tal i com passa amb els treballs d’oficina.


10 Beneficis del Lean Office

 

 1. Augment de la productivitat: Estalvi en hores i costos.

 2. Millora radical al Lead Time administratiu.

 3. Creació d’equips més polivalents: facilitat de substitucions per vacances o baixes.

 4. Reducció del volum d’arxiu existent i futur.

 5. Informació unificada i comú.

 6. Alliberació d’espai.

 7. Reducció de temps d’espera.

 8. Eliminació d’activitats duplicades.

 9. Optimització de costos.

 10. Estalvis en material d’oficina.

 


  © TOBALINA CONSULTING GROUP
  • Barcelona - c/ Diputación 238, º67º - 08007 Barcelona - Telf.. 93 301 45 77 - Fax: 93 318 77 91
  • Madrid - Pº de la Castellana 141, Edif. Cuzco IV, planta 20 - 28046- Telf.. 91 789 34 27 - Fax: +91 570 71 99
  • Lleida - c/ Lluís Companys 1, 8º4º - 25003 Lleida