Lean Manufacturing

TOBALINA CONSULTING GROUP ha desenvolupat un nou concepte: WORLD CLASS MANUFACTURING, que va més enllà del Lean Manufacturing i TPS i que permet una excel·lència en la gestió productiva i un augment de l’eficiència i productivitat. Aquest nou concepte de millora productiva està basat en 6 fases: D’altra banda, TOBALINA CONSULTING GROUP disposa dels següents serveis: 

 

 • LEAN MANUFACTURING. OEE.
 • Implantació de millores Lean

 • Layout o distribució en planta

 • Flux de materials
 • Canvis de útils. Tècniques SMED

 • Sistemes de mètodes i temps

 • Plans de productivitat

 • MTM

 • TQM

 • Equips de millora KAIZEN i KAIKAKU
 • 5S

 • VSM

 • CRM

 • 6 SIGMA

 • Sensibilització i formació In-Company adaptades a les necessitats dels nostres clients.

© TOBALINA CONSULTING GROUP
 • Barcelona - c/ Diputación 238, º67º - 08007 Barcelona - Telf.. 93 301 45 77 - Fax: 93 318 77 91
 • Madrid - Pº de la Castellana 141, Edif. Cuzco IV, planta 20 - 28046- Telf.. 91 789 34 27 - Fax: +91 570 71 99
 • Lleida - c/ Lluís Companys 1, 8º4º - 25003 Lleida