INTERIM MANAGEMENT

Suposa la incorporació a temps parcial/complet d'un consultor-directiu en una o diverses àrees de l'empresa com a implantador d'accions de millora i/o canvis organitzatius.

 

 • Per a les empreses que no necessiten un directiu a temps complet. 

 • Per a les empreses que no disposen de la persona adequada dins la seva organització.

 • Per a la substitució d'un directiu.

 • Com a suport o director en la posada en marxa de nous projectes.

 • Coaching al directiu que s'ha de fer càrrec del lloc de treball.

 • Flexibilització de costos.

 • Transmissió de coneixements ràpids dins la organització.

 • Capacitat estratègica.

 • Processos de canvi (canvi generacional, reestructuració, etc.).

 • Cost NO fixe.

 

© TOBALINA CONSULTING GROUP
 • Barcelona - c/ Diputación 238, º67º - 08007 Barcelona - Telf.. 93 301 45 77 - Fax: 93 318 77 91
 • Madrid - Pº de la Castellana 141, Edif. Cuzco IV, planta 20 - 28046- Telf.. 91 789 34 27 - Fax: +91 570 71 99
 • Lleida - c/ Lluís Companys 1, 8º4º - 25003 Lleida