OUTSOURCING

 • La competitivitat i la reducció de costos obliga a les empreses, ara més que mai, a externalitzar tot allò que en realitat no formi part del seu Core Business (nucli del negoci).

 • L’externalització de determinades àrees funcionals (outsourcing) és un tema actual que s’està fent cada cop més atractiu pels empresaris.

 • Permet la reducció de despeses directes mitjançant la contractació de serveis especialitzats que no afecten a l’activitat principal de l’empresa. És a dir, s’aconsegueix una alliberació de recursos i un increment en la qualitat dels serveis externalitzats.

 

Per què externalitzar amb TCG?

 • Per aconseguir la màxima efectivitat enfocant les seves activitats al seu nucli de negoci. 

 • Per augmentar la flexibilitat i aconseguir el canvi segons les condicions de negoci, de la demanda dels productes i/o serveis i la tecnologia.

 • Per millorar el rendiment de l’organització augmentant la productivitat i la qualitat, millorant la fiabilitat i el temps en els lliuraments. En general, s’aconseguiran cicles de temps més ràpids, l’optimització en la utilització de recursos, millor disponibilitat i rendiment. 

 • Per convertir els costos fixes en variables.

 • Per reduir inversions en equipament, inventaris, personal, etc. i poder fer servir aquest recursos per a altres activitats.

 • Per guanyar accés al mercat i a diferents oportunitats de negoci mitjançant la xarxa de proveïdors.

 • Per expandir les operacions en períodes en què aquesta expansió no podria ser finançada.

 • Per rebre idees innovadores per tal de millorar el negoci, els productes o serveis.

 

 

 
© TOBALINA CONSULTING GROUP
 • Barcelona - c/ Diputación 238, º67º - 08007 Barcelona - Telf.. 93 301 45 77 - Fax: 93 318 77 91
 • Madrid - Pº de la Castellana 141, Edif. Cuzco IV, planta 20 - 28046- Telf.. 91 789 34 27 - Fax: +91 570 71 99
 • Lleida - c/ Lluís Companys 1, 8º4º - 25003 Lleida