Avui farem una introducció a una eina de resolució de problemes molt útil com és A3.

A3 és una eina de comunicació i representa la informació d'un projecte de forma condensada, de manera que qualsevol pugui entendre sense necessitat de llegir-se un informe interminable.

L'objectiu és "explicar una història", comunicar alguna cosa complexa en un format resumit.

El valor de l'A3 resideix en l'esforç de síntesi que requereix. Això ens obliga a prescindir de tota la informació supèrflua o redundant que normalment acaba inundant els informes de progrés i retenir només l'essencial, per això d'alguna manera és un "5S" mental, amb dos avantatges almenys: Ens ajuda a aclarir nostre propi coneixement del problema i ens permet una comunicació ràpida amb terceres parts (ex: Direcció) de manera que les decisions requerides es poden prendre amb més rapidesa.

Un A3 de resolució de problemes s'estructura típicament en les següents seccions:

-Context: breu explicació del context en què s'emmarca el problema

-Situació actual: dades i fets sobre el problema en qüestió

-Metes / Objectius: situació futura a la qual es vol arribar

-Anàlisi: Descriu com s'ha arribat a les causes arrel del problema

-Contramesures propostes: Accions a dur a terme per corregir el problema

-Pla: Línia de temps per a la implementació de cadascuna de les contramesures

-Seguiment: Accions a dur a terme per assegurar que les contramesures s'implementen i la nova situació es manté

Un A3 conté tots els elements necessaris per a comprendre el problema (Context, Situació Actual, Objectiu). L'amplitud del "gap" ve donada per la diferència entre la meta i la situació actual.

A través de la secció Anàlisi, la persona que llegeix l'A3 pot saber com es va arribar a les causes arrel i les contramesures seleccionades.

El pla d'implementació proporciona un marc temporal i responsabilitats individuals per a la implantació de les contramesures, i constitueix la base sobre la qual la Direcció pot aprovar la implementació sabent com i quan entraran en vigència els canvis.

El seguiment és una fase crucial en la resolució del problema, ja que ens va a assegurar que les accions previstes en el pla s'acaben executant de manera efectiva i que els beneficis esperats es fan realitat i es mantenen.

Completant les seccions de l'A3 en ordre, estem seguint l'ordre lògic en la resolució de problemes, sense saltar-nos cap fase i ens permet comunicar l'essencial de molta informació, amb la qual cosa facilita la rapidesa de decisió

Si vols saber més sobre aquesta eina, pots posar-te en contacte amb nosaltres a tcgroup@tobalinaconsulting.com

© TOBALINA CONSULTING GROUP
  • Barcelona - c/ Diputación 238, º67º - 08007 Barcelona - Telf.. 93 301 45 77 - Fax: 93 318 77 91
  • Madrid - Pº de la Castellana 141, Edif. Cuzco IV, planta 20 - 28046- Telf.. 91 789 34 27 - Fax: +91 570 71 99
  • Lleida - c/ Lluís Companys 1, 8º4º - 25003 Lleida